Ανέδειξε το έργο της στην ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα και παρουσίασε τις θέσεις της σε θέματα κυκλικής οικονομίας στο Delphi Economic Forum VIII

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης παρουσίασε τη συνεισφορά της ΕΕΑΑ στην ανακύκλωση συσκευασιών της χώρας και στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας, συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο “Achieving Carbon Neutrality via a Circular Economy” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου, 2023 στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, ο κ. Δημήτρης Σακίπης, ESG Advisory Leader της  PwC Greece, ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Προέδρος των Εταιρειών IMERYS Greece & Bauxites και η κα Λένα Μπέλση, Επικεφαλής της Geocycle Hellas του Ομίλου Ηρακλής.

Ο κ. Οικονομάκης αναφέρθηκε στην αναγκαία μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής που εστιάζει στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση με στόχο την εξοικονόμηση υλικών και ενεργειακών πόρων, και τόνισε ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και η πολιτεία πρέπει να εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και τη δημιουργία ενός παραγωγικού βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕΑΑ συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, κάνοντας λόγο αρχικά για το σύστημα της EEAA που έχει την ευθύνη περίπου του 20% στο σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της χώρας. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι το σύστημα του μπλε κάδου καλύπτει το 95% του Εθνικού αποτελέσματος στην ανακύκλωση συσκευασιών, τονίζοντας παράλληλα ότι η διαχείριση 500.000 τόνων αποβλήτων συσκευασίας από την ΕΕΑΑ είχε ως αποτέλεσμα το 2022, την αποφυγή εκπομπών 1.5 εκατομμύριων τόνων CO2 και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών.

Στην πορεία της συζήτησης, ο κ. Οικονομάκης αναφέρθηκε στις επενδύσεις της ΕΕΑΑ στις νέες τεχνολογίες και σε συγκεκριμένα προγράμματα που αναπτύσσει η εταιρεία και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ σημείωσε ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών είναι το κλειδί για να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης. Τέλος, ανέδειξε το ζήτημα της εισφοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παρέμβαση της πολιτείας και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης ώστε να σταματήσει η απώλεια σημαντικών πόρων από την ανακύκλωση συσκευασιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κυκλικής οικονομίας.