Τα νέα

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα νέα καθώς και δημοσιεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή  ΕΕΑΑ στην 30η έκθεση Detrop Boutique στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΑΑ σημαντικός εταίρος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση της ΕΕΑΑ στα Green Awards 2022

Περισσότερες από 3.170 επιχειρήσεις ανακυκλώνουν και εμπιστεύονται το Σύστημα της ΕΕΑΑ 

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΑΑ έφερε την ανακύκλωση στη ζωή του καθενός μας

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή EEAA στην 4η διεθνή έκθεση Verde-tec που αφορά στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες πόλεις. 

Διαβάστε περισσότερα