ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ Μεταγράφοντας ανάρτηση του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Management Association – ISWA) κ. Αντώνη Μαυρόπουλου (Antonis Mavropoulos)  Τις μέρες αυτές που όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προστασία της δημόσιας αλλά και […]

Έκκληση προς τους πολίτες

Γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια μιας χρήσης και μάσκες στους μπλε κάδους. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αξίζουν την στοιχειώδη φροντίδα και έγνοια όλων μας. Αυτή τη δύσκολη περίοδο ας είμαστε όλοι δύο φορές πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι να μην ρίχνουμε σκουπίδια στους μπλε κάδους και φυσικά να […]

Διάθεση υαλοθραύσματος <60mm

Περιγραφή διάθεσης υαλοθραύσματος 0 – 60mm : Αγαπητοί κύριοι, Η ΕΕΑΑ έχει συνεργασία με Δήμους στους οποίους λειτουργούν προγράμματα ανακύκλωσης, και με εργολάβους για τη συλλογή γυαλιού από τοποθετημένους κώδωνες. Στα πλαίσια αυτών των έργων, συλλέγονται ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας προς διαλογή, ανάκτηση και ανακύκλωση. Από τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/11/2019 Θέμα: Ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης. Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου από 01/01/2020 και με διετή διάρκεια. Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τη Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα […]

Προσφορά ελέγχων 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 05/11/2019 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2020 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς […]

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ * 25/10/2019   Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.   Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και […]

Κατάθεση προσφορών για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργασία με ΟΤΑ

Αγαπητοί κύριοι,   Παρακαλούμε να μας σταλούν οι προσφορές σας για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από χώρους μεταφόρτωσης ως κάτωθι,  που θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή των προβλέψεων σύμβασης που θα υπογραφεί με τους Δήμους, και που προϋποθέτει ανάθεση (- εξόφληση) του έργου από το Δήμο σε εσάς : Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί […]