Εδώ μπορείτε να δείτε όλο το πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕΑΑ με τους υπόχρεους παραγωγούς (επιχειρήσεις).

Νομικά Υπόχρεοι

Το 2003 αποτέλεσε μια χρονιά σταθμό για τη χώρα μας, όσον αφορά στον τομέα της Ανακύκλωσης, καθώς ο Νόμος 2939/01 όπως έχει αντικατασταθεί από το Νόμο 4819/2021 υποχρέωσε πλέον όλες τις επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά αυτών, συσκευασμένα προϊόντα, να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους.Αναλυτικότερα, στην εν λόγω νομοθεσία υπόκεινται οι πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες που διακινούνται στην ελληνική αγορά, τα απόβλητα των συσκευασιών από όλες τις πηγές (βιομηχανία, εμπόριο, γραφεία, καταστήματα, υπηρεσίες, νοικοκυριά κ.λπ.).

Πώς να συμβληθείτε

Για να γίνει μία εταιρία Mέλος στην ΕΕΑΑ υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Συμμετοχής, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους.
Την παραπάνω Σύμβαση Συμμετοχής πρέπει να υπογράψουν όλοι όσοι διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασμένα προϊόντα και είναι:
• Εισαγωγείς ή/και παραγωγοί αυτών
• Κάτοχοι προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
(Βrand Owners/Private label products)
Με την υπογραφή της σύμβασης, το κάθε Mέλος εκπληρώνει τη νομική του υποχρέωση και μπορεί να χρησιμοποιεί το πανευρωπαϊκό «πράσινο σήμα» στις συσκευασίες που διακινεί στην ελληνική αγορά.

Yποβολή Δήλωσης

Η ΕΕΑΑ με στόχο τη διευκόλυνση των υπόχρεων συσκευαστών, τόσο στον υπολογισμό της εισφοράς τους προς το Σύστημα, όσο και στην υποβολή της Δήλωσής τους, έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για την απλούστευση των διαδικασιών.
Στην εφαρμογή αυτή έχουν πρόσβαση όλα τα Μέλη του Συστήματος, μέσω του συνδέσμου Υποβολή δήλωσης και χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους username και password.