Εταιρεία

Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων

Από την αρχή της λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ως Σύστημα Ανακύκλωσης, μέχρι και σήμερα στη βάση της νομικής υποχρέωσης για τις συμβεβλημένες ποσότητες, εφαρμόζουμε το σύνολο των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων ανακύκλωσης συσκευασιών, ώστε με βάση το βέλτιστο κόστος να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.


96%

Κάλυψη του πληθυσμού της χώρας
με έργα ανακύκλωσης

306

Δήμοι συμμετέχουν στο Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

174.000

Ενεργοί μπλε κάδοι  & 10.400 μπλε κώδωνες είναι τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων.

537

Ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών έχουν δοθεί στους Δήμους.

32

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

576.000

Τόνοι υλικών οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ το 2021.

366 εκ.

Έχουν δαπανηθεί για επενδύσεις (π.χ. κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής) και δαπάνες λειτουργίας του Συστήματος (2003 μέχρι σήμερα)

3.115

Ήταν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις με την ΕΕΑΑ στο τέλος του 2021

Τα έτη 2009 – 2021 με μια ματιά

Δείκτης2009201020112012201320142015201620172018201920202021
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι
(σωρευτικά σύνολα, εκ.) (1)
7.68.18.18.99.49.49.910.110.310.310.410.410.4
Ποσοστό Πληθυσμιακής κάλυψης (%)74%79%79%82%87%87%92%94%95%96%96%96%96%
ΚΔΑΥ
(σωρευτικά σύνολα)
22282728293032323335343332
Παραδοθέντες Κάδοι
(σωρευτικά σύνολα, χιλ.) (2)
98111126138153164187206221233241254258
Παραδοθέντα Οχήματα συλλογής
(σωρευτικά σύνολα)
327359370387406430473493505519524529537

(1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους υπάρχει συνεργασία. Ο πληθυσμός των ετών 2012 – 2015 βασίζεται στην απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (ενώ οι πληθυσμοί 2009 – 2011 είναι βάσει ΕΛΣΤΑΤ 2001).
(2) Η απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 140 χιλιάδες ενεργούς Μπλε Κάδους.