Ετήσιες Εκθέσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε την ετήσια ανάλυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το έτος 2021.

Ετήσια Έκθεση 2022

Έκθεση του Συστήματος Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση

1/1/2022 – 31/12/2022

Ετήσια Έκθεση 2021

Έκθεση του Συστήματος Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση

1/1/2021 – 31/12/2021

Ετήσια Έκθεση 2020

Έκθεση του Συστήματος Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση

1/1/2020 – 31/12/2020