Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προσφορών έργων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 20/04/2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 315 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος (και νησιά). Χρόνος παράδοσης : έως και 31/12/2022. Η προσφορά σας θα πρέπει να...

20.04.2022

Κατάθεση προσφορών υπερκατασκευών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 03/03/2022 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω απορ/φόρων υπερκατασκευών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης: 1 τεμ. υπερκατασκευή τύπου πρέσας 16 m3,1 τεμ. υπερκατασκευή τύπου πρέσας 12 m3,3 τεμ. υπερκατασκευές τύπου πρέσας 8 m3,3 τεμ....

03.03.2022

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών πλαισίων απορ/φόρων

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών πλαισίων απορ/φόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 08/02/2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω πλαισίων απορ/φόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης: 7 τεμ. πλαίσια μικτού ελάχιστου βάρους 16 ΤΝ.  Τόπος παράδοσης : σε υπερκατασκευαστή εντός Ελλάδος, που θα σας κοινοποιηθεί. Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί...

08.02.2022

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών μπλε κάδων 1100λτ ανοικτού τύπου (με μπλε / κίτρινο / πορτοκαλί / κόκκινο καπάκι)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 31/01/2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 3.950 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ, εκ των οποίων τα 945 τεμ. θα φέρουν καπάκι χρώματος κίτρινου / πορτοκαλί / κόκκινου (συστοιχίες),  σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της ...

31.01.2022

Προσφορά Eλέγχων 2022

Προσφορά Eλέγχων 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 15/11/2021 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2022 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (α...

28.11.2021