Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προσφορών έργων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo 1,3m3

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo 1,3m3

Aρ. ΓΕΜΗ- 4588201000 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Αγαπητοί Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 300 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος (και νησιά). Χρόνος παράδοσης : έως και 31/12/2023. Η προσ...

04.08.2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 12/06/2023 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω πλαισίων απορ/φόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης: 9 τεμ. πλαίσια μικτού ελάχιστου βάρους 16 ΤΝ. Τόπος παράδοσης : σε υπερκατασκευαστή εντός Ελλάδος, που θα σας κοινοποιηθεί. ...

12.06.2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Αγαπητοί Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 200 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος (και νησιά). Χρόνος παράδοσης : έως και 31/12/2023. Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έω...

18.05.2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η ποσότητα μεταβάλλεται σε ~ 6.700 τεμάχια (περιλαμβάνει και ~2.700 τεμάχια κάδους με κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί καπάκι, εκτός του μπλε), έναντι 4.000 τεμαχίων. Παρακαλούμε, όπως κατατεθούν οι προσφορές σας σε κλειστό φάκελο (ως κάτωθι), έως τις 20/06/2023. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 12/04/2023 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙ...

13.04.2023

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κατασκευής και συναρμολόγησης κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 14/11/2022 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης : Προμήθεια – κατασκευή και συναρμολόγηση ενός κινητού, ρομποτικού Κέν...

14.11.2022