Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προσφορών έργων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Αγαπητοί Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 200 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος (και νησιά). Χρόνος παράδοσης : έως και 31/12/2023. Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έω...

18.05.2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 12/04/2023 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 4.000 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Χρόνος παράδοσης : 06/2023 – 12/2...

13.04.2023

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κατασκευής και συναρμολόγησης κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 14/11/2022 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης : Προμήθεια – κατασκευή και συναρμολόγηση ενός κινητού, ρομποτικού Κέν...

14.11.2022

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

Ανάθεση Mεταφοράς Υλικών Ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/10/2022 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4588201000 Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, κλπ. – 2023 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, κλπ., για το 2023, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι : ΔΗΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣΑΝΔ...

25.10.2022

Προσφορά ελέγχων 2023

Προσφορά ελέγχων 2023

Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2023 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αναλύσεων και φορτίων), κλπ., ως  αναλ...

18.10.2022