Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προσφορών έργων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo 1,3m3

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo 1,3m3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 05/02/2024 Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ & ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Αγαπητοί Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 250 τεμαχίων μπλε και 50 τεμαχίων κίτρινων κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη τη...

06.02.2024

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών πλαισίων απορ/φόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 22/01/2024 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω πλαισίων απορ/φόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης: 10 τεμ. πλαίσια μικτού ελάχιστου βάρους 16 ΤΝ. Τόπος παράδοσης : σε υπερκατασκευαστή εντός Ελλάδος, που ...

22.01.2024

Εκδήλωση ενδιαφέροντος αξιοποίησης υαλοθραύσματος, 2024

Εκδήλωση ενδιαφέροντος αξιοποίησης υαλοθραύσματος, 2024

Αξιότιμες κυρίες / κύριοι, Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέσει υαλόθραυσμα που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων γυαλιού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που δεν δύναται να οδηγηθεί στην ανακύκλωση (υαλουργία), λόγω πρόσμιξης κεραμικών, για το 2024. Οι διαθέσιμες ποιότητες υαλοθραύσματος είναι: Υαλόθραυσμα διάστασης έως 60 χιλιοστά Το εν λόγω προϊόν, που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων γυαλιού, δεν είναι αποδεκτό από την υαλουργία καθώς α...

06.12.2023

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ * 14/11/2023 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4588201000 Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, κλπ. – 2024 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, κλπ., για το 2024, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι : ...

15.11.2023

Φιλμ 2024

Φιλμ 2024

Αγαπητοί κύριοι / κυρίες, Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό, έγχρωμο φιλμ, 50-50, από συγκεκριμένα Κέντρα Διαλογής (παρακάτω ενδεικτική λίστα), για το 2024. Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων από τα συγκεκριμένα ΚΔΑΥ,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας ανά ΚΔΑΥ, έως τις 23/11/2023, για τις κάτωθι περιπτώσεις : ΚΔΑΥΚΟΡΩΠΙΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΦΥΛΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΛΑΜΑΤΑΣΚΟΡΙΝΘΟΥΛΑΜΙΑΣ Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Τίμημα ...

10.11.2023