Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση προσφορών έργων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κατασκευής και συναρμολόγησης κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 14/11/2022 Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000 Θέμα:     Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης : Προμήθεια – κατασκευή και συναρμολόγηση ενός κινητού, ρομποτικού Κέν...

14.11.2022

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

Ανάθεση Mεταφοράς Υλικών Ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/10/2022 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4588201000 Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, κλπ. – 2023 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, κλπ., για το 2023, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι : ΔΗΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣΑΝΔ...

25.10.2022

Προσφορά ελέγχων 2023

Προσφορά ελέγχων 2023

Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2023 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αναλύσεων και φορτίων), κλπ., ως  αναλ...

18.10.2022

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συλλογή (επεξεργασία) – μεταφορά ξύλινης συσκευασίας – 2023

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συλλογή (επεξεργασία) - μεταφορά ξύλινης συσκευασίας - 2023

Αξιότιμοι κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, για το διάστημα 01/01/2023-31/12/2023 : Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, οι κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ συνεργαζόμενοι εργολάβοι, μεταφέρουν ποσότητες θρυμματισμένης ξύλινης συσκευασίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών/compost/ φυτοχώματος, ώστε να προβούν στην περαιτέρω επεξεργασία τους, με σκοπό την οργανική ανακύκλωσή τους. Ζητούμενο έργο: Σ...

13.10.2022

Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή-μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί – 2023

Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή-μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί - 2023

Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, προερχόμενου από ιδιώτες και λοιπούς παραγωγούς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, κλπ.) και απορριπτόμενου σε κώδωνες που έχουν ήδη τοποθετηθεί (ως επισυναπτόμενη λίστα), αλλά και που δύναται να τοποθετηθούν, σε δήμους – περιφέρειες ανά την Ελλάδα, σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό χώρο, και της μεταφοράς και παράδο...

13.10.2022