Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του είναι το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο που αποφαίνεται για κάθε θέμα που αφορά την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Μιχάλης Η. Οικονομάκης

Πρόεδρος

Γεώργιος Νικολάου

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γλώσσης

Μέλος

Απόστολος Καμαρινάκης

Μέλος

Κωνσταντίνος Κατσαρός

Μέλος

Λάζαρος Μαλούτας

Μέλος

Γεώργιος Μαυραγάνης

Μέλος

Ευάγγελος Μπαρμπάκος

Μέλος