Η Ανακύκλωση Καινοτομεί

Ρεύμα Γυάλινων Συσκευασιών

Με σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών να προκύπτουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, η ΕΕΑΑ έχει καθιερώσει από το 2013 ένα χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης για το γυαλί. Το βασικό μέσο για τη χωριστή συλλογή του γυαλιού είναι ο Μπλε Κώδωνας. Οι μπλε κώδωνες εξυπηρετούν τους μεγάλους παραγωγούς και τα σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως πχ κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κλπ. όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα. Η ΕΕΑΑ διαθέτει στις επιχειρήσεις τον απαιτούμενο εξοπλισμό συλλογής (τσάντες πολλαπλών χρήσεων ή τροχήλατους κάδους) ενώ πραγματοποιεί και τακτικές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή τους για τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αποκομιδή και μεταφορά του υλικού γίνεται με ευθύνη της ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές. Τέλος, το υλικό οδηγείται για αξιοποίηση και ανακύκλωση σε παραγωγούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Αποτελέσματα

10.400

Μπλε κώδωνες

259

ΟΤΑ

23.000

Επιχειρήσεις

Πιλοτικά Προγράμματα Χωριστής Συλλογής ΡΕΤ

Στην Ευρωπαϊκή οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης ορίζεται, μεταξύ άλλων, διαφορετικός στόχος για τη χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών ποτών για το 2025 και το 2030. Σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/904, τον Οκτώβριο του 2020 ψηφίστηκε ο Ν. 4736 όπου ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και θεσπίζεται η έναρξη λειτουργίας συστήματος εγγυοδοσίας από το 2023 για τις πλαστικές φιάλες PET.

Στα πλαίσια των παραπάνω αλλαγών, η ΕΕΑΑ από το 2019 οργάνωσε πιλοτικά έργα χωριστής συλλογής φιαλών PET. Οι παρακάτω δράσεις αποτελούν παρακαταθήκη για την επερχόμενη λειτουργία συστήματος εγγυοδοσίας, καθώς εξάγονται χρήσιμα – λειτουργικά και οικονομικά συμπεράσματα για τη χωριστή συλλογή του εν λόγω υλικού.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά πιλοτικά projects που οργανώθηκαν από το 2019:

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Το 2020 οργανώθηκε η συλλογή ποσοτήτων φιαλών PET από το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Λέσβου (αρχικά της Μόριας και μετέπειτα του Καρά Τεπέ) όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και ανακτήθηκαν σημαντικές ποσότητες.

Πρόγραμμα συλλογής πλαστικών φιαλών στην Αττική

Τοποθετήθηκε εξοπλισμός για χωριστή συλλογή φιαλών PET σε παραλίες της Αττικής (Σχοινιάς, Βουλιαγμένη, Πόρτο Ράφτη).

Αερολιμένες

Καταγραφή ποσοτήτων από Αερολιμένες

Οργανώθηκε η χωριστή συλλογή φιαλών PET στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση ειδικά το εξάμηνο της τουριστικής περιόδου.

Ξενοδοχεία

Συλλογή  ποσοτήτων από ξενοδοχεία τουριστικών περιοχών

Οργανώθηκε η καταγραφή συλλεγόμενων ποσοτήτων φιαλών PET σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, της Χαλκιδικής, της Κέρκυρας και της Ρόδου. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά μέσα αποθήκευσης και συλλογής ανά περίπτωση, για να εξεταστεί η αποδοτικότητα των εναλλακτικών μεθόδων.

Νησιά

Σαντορίνη

Το 2019 ξεκίνησε πρόγραμμα συλλογής πόρτα-πόρτα από περίπου 60 επιχειρήσεις εστίασης του νησιού, όπως επίσης και συλλογή του υλικού από τα λιμάνια της Σαντορίνης. Επίσης το 2020 τοποθετήθηκαν κάδοι σε σχήμα φιάλης PET σε δημόσιο χώρο  ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο χωριστής συλλογής στο νησί, καθόσον τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου  ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.

Πάρος

Το 2019 τοποθετήθηκε εξοπλισμός για χωριστή συλλογή φιαλών PET σε beach bars της Πάρου  και το επόμενο έτος το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε συλλογή πόρτα-πόρτα από περίπου 200 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλο το νησί. Τοποθετήθηκαν πιλοτικά χωριστοί κάδοι PET σε δημόσιο χώρο. Η συμμετοχή κατοίκων και τουριστών είναι ικανοποιητική και το συλλεγόμενο υλικό υψηλής καθαρότητας.  Παρόμοιοι κάδοι λειτουργούν από το 2019 και στην Αντίπαρο και καταγράφεται το σύνολο των ποσοτήτων που καταλήγει στη Μονάδα Διαλογής που λειτουργεί στην  Πάρο.

Εμπορικά κέντρα

Μέσω συνεργασίας εργολάβου για την αποκομιδή χωριστού ρεύματος πλαστικών σε 2 κεντρικά εμπορικά κέντρα (μολ) της Αττικής, καταγράφονται από το 2019 οι ποσότητες φιαλών PET που προκύπτουν από την εν λόγω κατηγορία.

Ρεύμα Χαρτιού- Χαρτονιού

Σε συνεργασία με τους Δήμους-Δημοτικούς Φορείς και κατόπιν επιλογής τους εκκίνησαν ή/και συνέχισαν να λειτουργούν έργα ρευμάτων χωριστής συλλογής Χαρτιού-Χαρτονιού όπως στις:

Π.Ε. Ροδόπης

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ εφαρμόζει χωριστό ρεύμα συλλογής χαρτιού/χαρτονιού, στην Π.Ε. Ροδόπης με τη συνεργασία των Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών, Μαρώνειας – Σαπών και Ιάσμου. Οι κάδοι εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, πανεπιστήμια και μουσεία. Το έργο των ανωτέρω Δήμων ξεκίνησε το 2017 και λειτουργεί με ευθύνη των Δήμων. Στην ΠΕ Ροδόπης παραδόθηκαν συνολικά 135 κάδοι 1.100 lt. για χαρτί / χαρτόνι – 88 στον Δήμο Κομοτηνής, 19 στον Δήμο Αρριανών, 18 στον Δήμο Μαρώνεια – Σαπών και 10 τον Δήμο Ιάσμου.Το συλλεγόμενο χαρτί μεταφέρεται απευθείας στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής, που λειτουργεί με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ και όπου γίνεται απομάκρυνση του υπολειμματικού υλικού συμπίεση του χαρτιού σε δέματα και αξιοποίησή του σε βιομηχανίες ανακύκλωσης.

Π.Ε. Καβάλας

Η  ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ εφαρμόζει χωριστό ρεύμα συλλογής χαρτιού/χαρτονιού, στην Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με τους Δήμους Καβάλας και Νέστου. Οι κάδοι εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, πανεπιστήμια και μουσεία. Το έργο των ανωτέρω Δήμων ξεκίνησε το 2020 και λειτουργεί με ευθύνη των Δήμων. Στην ΠΕ Καβάλας παραδόθηκαν συνολικά 142 κάδοι 1.100 lt. για χαρτί / χαρτόνι – 106 στον Δήμο Καβάλας και 36 στον Δήμο Νέστου. Το υλικό που συλλέγεται από τον Δήμο Καβάλας οδηγείται προς διαλογή στο ΚΔΑΥ Ξάνθης.

Π.Ε. Δράμας

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ  εφαρμόζει χωριστό  ρεύμα συλλογής  χαρτιού/χαρτονιού, στην Π.Ε. Δράμας σε συνεργασία με τους Δήμους Δράμας, Δοξάτου και Παρανεστίου. Οι κάδοι εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, πανεπιστήμια και μουσεία. Στην ΠΕ Δράμας παραδόθηκαν συνολικά 180 κάδοι 1.100 lt. για χαρτί / χαρτόνι – 140στον Δήμο Δράμας, 29 στον Δήμο Δοξάτου και 11 στον Δήμο Παρανεστίου.

Έργο Συλλογής Χαρτιού στον Δήμο Θέρμης

Ο Δήμος αναπτύσσει χωριστό ρεύμα συλλογής χαρτιού/ χαρτονιού για την εξυπηρέτηση του συνόλου του δήμου. Έχουν αναπτυχθεί  850 κάδοι  1.100lt ανοιχτού τύπου με κίτρινο καπάκι. Ο σχεδιασμός του έργου βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Έργο Συλλογής Χαρτιού στον Δήμο Πάτρας 

Ο Δήμος αναπτύσσει έργο  χωριστού ρεύματος συλλογής χαρτιού σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κλπ., και  παραδόθηκαν από την ΕΕΑΑ στο Δήμο 600 κάδοι 1.100lt με κίτρινο καπάκι και θυρίδα. Έως σήμερα με ευθύνη του Δήμου έχει αναπτυχθεί περιορισμένος αριθμός κάδων συλλογής (περίπου 100). 

Έργο Συλλογής Χαρτιού στον Δήμο Χαλανδρίου 

Ο Δήμος αναπτύσσει χωριστό έργο συλλογής χαρτιού – χαρτονιού με κλειστούς (κίτρινους κάδους σε οριοθετημένες περιοχές του δήμου, με συγκεκριμένη αναλογία μπλε, κίτρινων και πράσινων κάδων και χωριστή εξυπηρέτηση (αποκομιδή) των κάδων ανά ρεύμα. Το 2018 το έργο επεκτάθηκε σε ολόκληρο το Χαλάνδρι (με την προσθήκη 300 κίτρινων κάδων προμήθειας του δήμου). Συνολικά οι ενεργοί κίτρινοι κάδοι χαρτιού / χαρτονιού είναι 900.

Έργο Συλλογής Χαρτιού στον Δήμο Ηρακλείου 

Στον Δήμο Ηρακλείου έχουν παραδοθεί 60 κάδοι 1.100lt κλειστού τύπου, ώστε να λειτουργήσει ένα χωριστό ρεύμα συλλογής χαρτιού στον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο θα εξυπηρετεί κυρίως δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία.

Έργο Δήμου Λαρισαίων 

Ο Δήμος έχει αναλάβει την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος συλλογής με δημοτικά οχήματα, των μπλε κάδων οι οποίοι φέρουν ειδικό αυτοκόλλητο με λογότυπο: «εδώ μόνο χαρτί για ανακύκλωση». Σύμφωνα με το Δήμο οι ενεργοί κάδοι του έργου είναι περίπου 195 των 1.100lt. Ο Δήμος Λαρισαίων στη συνέχεια παραδίδει τα υλικά στο ΚΔΑΥ του ΦΟΔΣΑ Λάρισας.

Π.Ε. Έβρου

Η  ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ εφαρμόζει χωριστό ρεύμα συλλογής χαρτιού/χαρτονιού, στην ΠΕ Έβρου και πιο συγκεκριμένα στον βόρειο Έβρο με τη συνεργασία των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης  με ευθύνη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι κάδοι εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, πανεπιστήμια και μουσεία. Στην ΠΕ Έβρου παραδόθηκαν συνολικά 157 κάδοι 1.100 lt. για χαρτί / χαρτόνι – 50 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 79 στον Δήμο Ορεστιάδας και 28 στον Δήμο Διδυμοτείχου. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  δεν έχει αναπτύξει ακόμη τους κάδους ενώ το συλλεγόμενο χαρτί από τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου μεταφέρεται στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου που λειτουργεί με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ και όπου γίνεται απομάκρυνση του υπολειμματικού υλικού, συμπίεση του χαρτιού σε δέματα και αξιοποίησή του σε βιομηχανίες ανακύκλωσης. 

Έργα Πολλαπλών Ρευμάτων

Σε συνεργασία με τους Δήμους – Δημοτικούς Φορείς και κατόπιν επιλογής τους λειτουργούν έργα ρευμάτων περισσοτέρων των δύο (μπλε κάδος – μπλε κώδωνας) όπως:

Έργο Ρευμάτων με Σακούλα στο δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Στο Ψυχικό, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται χωριστό ρεύμα συλλογής για χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας με τη χρήση σακούλας και τη μέθοδο πόρτα – πόρτα.

Έργο Ρευμάτων με Σακούλα στο δήμο Βούλας – Βουλιαγμένης

Σε συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Πηγαδάκια) υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής αποβλήτων συσκευασίας σε 2 ρεύματα με σακούλα πόρτα – πόρτα (Χαρτί – Λοιπά), και Γυαλιού με καμπάνα.

Έργο Ρευμάτων με Σακούλα στο δήμο Ανάφης

Στην Ανάφη το έργο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε τέσσερα ρεύματα υλικών αποβλήτων συσκευασίας με αποκομιδή πόρτα – πόρτα με αποθηκευτικό μέσο σακούλα που προμηθεύει το Δήμο η ΕΕΑΑ. Τα υλικά συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκατάσταση τοπικού συνεργάτη του Δήμου, όπου και δεματοποιούνται ανά ρεύμα χωρίς διαλογή. Κατόπιν τα δεματοποιημένα υλικά μεταφέρονται, με ευθύνη του δήμου και οικονομική στήριξη της ΕΕΑΑ, στο ΚΔΑΥ Θήρας για περαιτέρω διαλογή και προώθησή τους στην δευτερογενή αγορά.

Έργο Ρευμάτων με Σακούλα στο δήμο Λειψών

Η αποκομιδή στο νησί πραγματοποιείται με την μέθοδο πόρτα – πόρτα, σε 4 ρεύματα (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο και Γυαλί), με αποθηκευτικό μέσο σακούλα που προμηθεύει το Δήμο η ΕΕΑΑ.

Έργο της ΔΕΔΙΣΑ 

Στο έργο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΑΕ ) εξυπηρετούνται οι Δήμοι των Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, από το ΚΔΑΥ Χανίων το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του Φορέα. Το έργο λειτουργεί σε δύο ρεύματα, γυαλί (κίτρινος ή μπλε κάδος 360lt & κώδωνες) και λοιπές συσκευασίες (μπλε κάδος 660 ή 1.100lt). Το έργο λειτουργεί από το Δημοτικό Φορέα. Η ΔΕΔΙΣΑ (Δήμοι Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Χανίων) μεταφέρει τα συλλεγόμενα φορτία γυαλιού και λοιπών υλικών απευθείας στο ΚΔΑΥ Χανίων, ενώ οι δήμοι του Νομού Ρεθύμνου (ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Μυλοποτάμου, Αμαρίου, Ανωγείων και Ρεθύμνου) μεταφέρουν, μέσω του χώρου μεταφόρτωσης Ρεθύμνου, τα μεν υλικά του μπλε κάδου στο ΚΔΑΥ Χανιών το δε γυαλί στην Αττική με οικονομική στήριξη της ΕΕΑΑ. 

Έργο της ΔΙΑΔΥΜΑ – Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ

Το έργο  λειτουργεί με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ   και έχει αναπτυχθεί δίκτυο τεσσάρων ρευμάτων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλα σε συνολικά 12 Δήμους. Το χωριστό ρεύμα για το χαρτί/χαρτόνι, αποτελείται από δίκτυο 1.067 κάδων 360lt. Το δίκτυο του ρεύματος πλαστικών αποτελείται από 939 κάδους 360lt και 660lt. Το δίκτυο του ρεύματος μετάλλων αποτελείται από 741 κάδους 360lt. Τέλος για το γυαλί χρησιμοποιούνται 821 κάδοι 360lt και 188 κώδωνες των 1.300lt και 2.500lt. Τα δρομολόγια αποκομιδής των χωριστών ρευμάτων υλικών πραγματοποιούνται είτε από τους ίδιους τους ΟΤΑ, ή από την ΔΙΑΔΥΜΑ, και εκφορτώνονται προσωρινά στον πιο κοντινό σταθμό μεταφόρτωσης. Στη συνέχεια τα χωριστά συλλεγόμενα υλικά (πλην των πλαστικών) μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κοζάνης, που λειτουργεί με ευθύνη της η ΔΙΑΔΥΜΑ, όπου απομακρύνονται οι ξένες ύλες και δεματοποιούνται (πλην του γυαλιού) για να προωθούν σε τελικούς αποδέκτες. Τα πλαστικά οδηγούνται σε ΚΔΑΥ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διαχωρισμό στις επιμέρους κατηγορίες σύμφωνα με την χημική τους σύσταση.

Ρεύμα Αλουμινίου

Η ΕΕΑΑ σε  συνεργασία με επιλεγμένους Δήμους όπως Πάρος, Λάρισα κ.α. αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες σε Αττική & Χαλκιδική  λειτουργεί πιλοτικά έργο χωριστής συλλογής ρεύματος αλουμινένιων συσκευασιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η μέτρηση της παραγωγικότητας και η εκτίμηση του κόστους συλλογής χωριστά από τα υπόλοιπα υλικά. Η ΕΕΑΑ παραδίδει τον κατάλληλο εξοπλισμό και καταγράφει όλη την διαδρομή του  συγκεκριμένου  υλικού από την απόρριψη εντός επιχείρησης έως την παράδοση στον τελικό ανακυκλωτή. 

Υποστήριξη εκδηλώσεων με εξοπλισμό, συλλογή & καταγραφή ποσοτήτων.

Η ΕΕΑΑ υλοποιεί από μεγάλες εκδηλώσεις (πχ Ηρώδειο, Αρχ. Θέατρο Επιδαύρου), συναυλίες, εκθέσεις (πχ. Οινόραμα) ή αθλητικές εκδηλώσεις (πχ Κλασσικός Μαραθώνιος) την αποκομιδή και διαλογή των υλικών που προκύπτουν από τους εν λόγω χώρους και παραδίδει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως τροχήλατους κάδους μικρής χωρητικότητας 120λτ ή σακούλες μιας χρήσης Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΑΑ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης στην είσοδο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την ανακύκλωση των παραγόμενων ποσοτήτων πλαστικού. Σε ετήσια βάση, υποστηρίζει επίσης τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας όπου καταναλώνεται μεγάλος αριθμός μπουκαλιών ΡΕΤ. Δίδονται σε εθελοντές ειδικές σακούλες μιας χρήσης για την απόρριψη των μπουκαλιών, ενώ τοποθετούνται κάδοι συλλογής στην αφετηρία, στον τερματισμό και σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής. Κάθε χρόνο περίπου 35 εκδηλώσεις και συναυλίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλους και ανοιχτούς χώρους, όπως πλατείες, στάδια και γήπεδα σε όλη την Ελλάδα εξυπηρετούνται από ειδικούς κάδους συλλογής από την ΕΕΑΑ.
Η δράση της δεν σταματά όμως εδώ. Ιστορικά κτήρια και σημαντικοί Θεσμοί της Ελλάδας εμπιστεύονται την ΕΕΑΑ, η οποία υποστηρίζει την προσπάθεια τους για ανακύκλωση συσκευασιών και τους εξοπλίζει με τους κατάλληλους κάδους. Παραδείγματα αποτελούν το ιστορικό κτήριο της Βουλής των Ελλήνων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), κτίρια του Υπουργείου Εξωτερικών του Υπουργείου Οικονομικών και βέβαια το κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστηρίζονται με ειδικό εξοπλισμό, κάδους ανακύκλωσης και τακτικά δρομολόγια συλλογής σε εβδομαδιαία βάση.

Kαινοτομία

Η ΕΕΑΑ εκτός των έργων μπλε κάδου, μπλε κώδωνα και των ειδικών έργων που εφαρμόζει ανά περίπτωση σε συνεργασία με Δήμους ή και Δημοτικούς Φορείς έχει τοποθετήσει πιλοτικά 5 μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας αντίστροφης πώλησης (Reverse Vending Machines) σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπου γίνεται συλλογή και καταγραφή των ποσοτήτων. Τα τρία υλικά πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί  τοποθετούνται σε μια οπή και καταλήγουν, αφού διαχωριστούν οπτικά, σε 3 διαφορετικούς κάδους. Ο σκοπός της τοποθέτησης είναι αφενός η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου  και αφετέρου η διερεύνηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, και ιδιαίτερα των νεαρών ηλικιών, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη υποδομή συλλογής μπορεί να λειτουργήσει επιδεικτικά ως εκπαιδευτικό μέσο για την μύηση στην πρακτική της ανακύκλωσης συσκευασιών.