Ετήσιοι Απολογισμοί

Αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο το έργο της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από λεπτομερώς στοχευμένες ενέργειες, με σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης, κοινωνικής ανάπτυξης.

Ετήσιος Απολογισμός 2022

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) λειτουργεί εδώ και 21 χρόνια το αδειοδοτημένο από την πολιτεία, Σύστημα Ανακύκλωσης των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων, με αντικείμενο την οργάνωση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών που έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες πανελλαδικά, ο οποίος λειτουργεί με βάση την άψογη συνεργασία των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Ετήσιος Απολογισμός 2021

Εδώ και δεκαεννέα χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών της χώρας. Το Σύστημα των Μπλε Κάδων & Κωδώνων που, μέσα από τις δραστηριότητές του, έχει καταφέρει να γίνει το σήμα κατατεθέν της ανακύκλωσης συσκευασιών, είναι το πρώτο Σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύονται οι πολίτες από το 2003 έως και σήμερα.

Ετήσιος Απολογισμός 2020

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από το 2003 μέχρι σήμερα θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία. Ως το πρώτο αδειοδοτημένο σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της χώρας μας, αποτελεί το συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα.

Ετήσιος Απολογισμός 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμπληρώνοντας τον δέκατο έκτο χρόνο λειτουργίας της συνεχίζει με υπευθυνότητα να αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησής μας μέχρι σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες ευαισθητοποιούνται στο θέμα της ανακύκλωσης και με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον πολίτη.

Ετήσιος Απολογισμός 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ακόμη μια χρονιά συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να αποτελεί τον κύριο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από το 2003 που δραστηριοποιηθήκαμε μέχρι σήμερα, με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον Έλληνα πολίτη και αυτό αποδεικνύεται με σαφή, μετρήσιμα στοιχεία.