Ετήσιοι Απολογισμοί

Αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο το έργο της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από λεπτομερώς στοχευμένες ενέργειες, με σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης, κοινωνικής ανάπτυξης.

Ετήσιος Απολογισμός 2021

Εδώ και δεκαεννέα χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών της χώρας. Το Σύστημα των Μπλε Κάδων & Κωδώνων που, μέσα από τις δραστηριότητές του, έχει καταφέρει να γίνει το σήμα κατατεθέν της ανακύκλωσης συσκευασιών, είναι το πρώτο Σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύονται οι πολίτες από το 2003 έως και σήμερα.

Ετήσιος Απολογισμός 2020

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από το 2003 μέχρι σήμερα θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία. Ως το πρώτο αδειοδοτημένο σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της χώρας μας, αποτελεί το συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα.

Ετήσιος Απολογισμός 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμπληρώνοντας τον δέκατο έκτο χρόνο λειτουργίας της συνεχίζει με υπευθυνότητα να αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησής μας μέχρι σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες ευαισθητοποιούνται στο θέμα της ανακύκλωσης και με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον πολίτη.

Ετήσιος Απολογισμός 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ακόμη μια χρονιά συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να αποτελεί τον κύριο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από το 2003 που δραστηριοποιηθήκαμε μέχρι σήμερα, με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον Έλληνα πολίτη και αυτό αποδεικνύεται με σαφή, μετρήσιμα στοιχεία.

Ετήσιος Απολογισμός 2017

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική για την κυκλική οικονομία και τις παγκόσμιες συμφωνίες για την Κλιματική Αλλαγή και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ-2030, αλλά και τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.