Η ΕΕΑΑ εφαρμόζει το Καινοτόμο Πιλοτικό Πρόγραμμα Smart Waste Management, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.