Συμμετοχή Προέδρου ΕΕΑΑ κ. Μιχάλη Η. Οικονομάκη   στο πάνελ «Κυκλική Οικονομία για Βιώσιμη Ανάπτυξη»  που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Olympia Forum II 20-21 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Μέσα από έναν κύκλο τοποθετήσεων σχετικά με τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ανέλυσε τη σημαντική συνεισφορά της ΕΕΑΑ στην ανακύκλωση συσκευασιών που καλύπτει το 96% του εθνικού στόχου, με αριθμούς : 490.000 τόνους από το σύνολο των 511.000. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε  στη σημασία του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου του συνολικού έργου της ΕΕΑΑ. Ενδεικτικά, σε ετήσια βάση, μέσω της δραστηριότητας του μπλε κάδου, εξοικονομείται όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας,  εξοικονομούνται  εκπομπές 1,44 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονομείται  ηλεκτρική  ενέργεια όση η ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών,  ενώ διατηρούνται, έμμεσα και άμεσα, περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το βίντεο με την τοποθέτησή του  στο παρακάτω link στο  14:40''