Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/11/2019 Θέμα: Ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης. Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου από 01/01/2020 και με διετή διάρκεια. Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τη Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα […]

Προσφορά ελέγχων 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 05/11/2019 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2020 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς […]

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ * 25/10/2019   Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.   Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και […]

Κατάθεση προσφορών για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργασία με ΟΤΑ

Αγαπητοί κύριοι,   Παρακαλούμε να μας σταλούν οι προσφορές σας για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από χώρους μεταφόρτωσης ως κάτωθι,  που θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή των προβλέψεων σύμβασης που θα υπογραφεί με τους Δήμους, και που προϋποθέτει ανάθεση (- εξόφληση) του έργου από το Δήμο σε εσάς : Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2020

Αγαπητοί συνεργάτες,   Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο), για το 2020. Λίστα ΚΔΑΥ 2020   Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 06/11/2019, για τις κάτωθι περιπτώσεις :   Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Εύρος […]