Αξιότιμες κυρίες / κύριοι,

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέσει υαλόθραυσμα που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων γυαλιού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που δεν δύναται να οδηγηθεί στην ανακύκλωση (υαλουργία), λόγω πρόσμιξης κεραμικών, για το 2024.

Οι διαθέσιμες ποιότητες υαλοθραύσματος είναι:

  • Υαλόθραυσμα διάστασης έως 60 χιλιοστά

Το εν λόγω προϊόν, που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων γυαλιού, δεν είναι αποδεκτό από την υαλουργία καθώς απορρίπτεται μέσω κοσκίνων προτού περάσει από τους οπτικούς διαχωριστές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ξένες ύλες. Η σύστασή του είναι κυρίως γυαλί (90%), άμμος (προκύπτει από το σπασμένο γυαλί, 7%), κεραμικά (2%) και λοιπά υλικά όπως πλαστικά/πέτρες κ.α.(1%).

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για το 2024  ~ 7.800 τν (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά), ως παρακάτω :

  • Από το εργοστάσιο Αττικής ~ 5.300 τν
  • Από το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης ~ 2.500 τν

Το εν λόγω υαλόθραυσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρόσμιξη σε υλικά ασφαλτοστρώσεων, υλικά κατασκευών ή ενεργειακή αξιοποίηση.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως  τις 16/12/2023, περιλαμβάνοντας

  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε για το 2024.
  • Τίμημα (€/τν), παραλαμβανόμενο από τα ανωτέρω εργοστάσια γυαλιού (Αττικής / Θεσσαλονίκης).
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε παραλαβές από 01/01/2024.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Ρεκλείτη.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών