Συμπληρώνοντας το 10ο χρόνο λειτουργίας της, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA) με τα έργα ανακύκλωσης του Μπλε Κάδου στο τέλος του 2012, καλύπτει το 82% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας.