Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συμπληρώνοντας 9 χρόνια λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική. Στην πολύχρονη πορεία της απέκτησε ολοένα και περισσότερους συμμάχους παραμένοντας πιστή στο στόχο της για ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, μέσω του Μπλε Κάδου.