Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), στα οκτώ χρόνια λειτουργίας της, μέσω του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), εμφανίζει μια ισχυρή δυναμική. Κάθε χρόνο, η ανακύκλωση διαγράφει ανοδική πορεία, ακόμη και το 2010, μια χρονιά με σημαντικές δυσκολίες για τη χώρα μας.