Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) λειτουργεί εδώ και 21 χρόνια το αδειοδοτημένο από την πολιτεία, Σύστημα Ανακύκλωσης των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων, με αντικείμενο την οργάνωση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών που έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες πανελλαδικά, ο οποίος λειτουργεί με βάση την άψογη συνεργασία των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.