Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ακόμη μια χρονιά συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να αποτελεί τον κύριο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από το 2003 που δραστηριοποιηθήκαμε μέχρι σήμερα, με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον Έλληνα πολίτη και αυτό αποδεικνύεται με σαφή, μετρήσιμα στοιχεία.