Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμπλήρωσε φέτος 13 χρόνια έργων Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Έχοντας μια ακόμα χρονιά το βλέμμα στραμμένο στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων, η ΕΕΑΑ συνέχισε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του Συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών, αυτού των μπλε κάδων, το οποίο ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της χώρας μας.