Το 2015 αποτέλεσε για την ΕΕΑΑ σημαντική χρονιά, αφού η ανακύκλωση συσκευασιών, μέσα από τα έργα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, σημείωσε σημαντική αύξηση για πρώτη φορά μετά το 2009.