Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμπληρώνει 12 χρόνια λειτουργίας και παρά τις δυσχερείς συνθήκες της χώρας, διατηρεί απρόσκοπτη την δέσμευσή της για παροχή, ανάπτυξη και εξέλιξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα.