Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από το 2003 μέχρι σήμερα θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία. Ως το πρώτο αδειοδοτημένο σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της χώρας μας, αποτελεί το συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα.