Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμπληρώνοντας τον δέκατο έκτο χρόνο λειτουργίας της συνεχίζει με υπευθυνότητα να αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Από τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησής μας μέχρι σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες ευαισθητοποιούνται στο θέμα της ανακύκλωσης και με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον πολίτη.