Η Εταιρεία – Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων

(στοιχεία 31/12/2018)
96

κάλυψη του πληθυσμού της χώρας με έργα ανακύκλωσης.

304

Δήμοι συμμετέχουν στο Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

165000

μπλε κάδοι είναι τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων.

519

ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών έχουν δοθεί στους Δήμους.

35

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

552000

τόνοι υλικών οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ.

Τα έτη 2009 – 2018 με μια ματιά

Δείκτης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι
(σωρευτικά σύνολα, εκ.) (1)
7,6 8,1 8,1 8,9 9,4 9,4 9,9 10,1 10,3 10,3
Ποσοστό Πληθυσμιακής κάλυψης (%) 74% 79% 79% 82% 87% 87% 92% 94% 95% 96%
ΚΔΑΥ
(σωρευτικά σύνολα)
22 28 27 28 29 30 32 32 33 35
Παραδοθέντες Κάδοι
(σωρευτικά σύνολα, χιλ.) (2)
98 111 126 138 153 164 187 206 221 165
Παραδοθέντα Οχήματα συλλογής
(σωρευτικά σύνολα)
327 359 370 387 406 430 473 493 505 519

(1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους υπάρχει συνεργασία. Ο πληθυσμός των ετών 2012 – 2015 βασίζεται στην απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (ενώ οι πληθυσμοί 2009 – 2011 είναι βάσει ΕΛΣΤΑΤ 2001).
(2) Η απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 140 χιλιάδες ενεργούς Μπλε Κάδους.