ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 500 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1.3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. ΣΥΜΒΑΣΗ IGLOO 2017 ΤΕCHNICAL DESCRIPTION OF GLASS CONTAINERS 1,3 μ3 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 1,3 m3 11 2017 Τόπος παράδοσης : σε όλη […]