Διάθεση Πλαστικού Φιλμ – 2022

Αγαπητοί κύριοι,

Καλημέρα.

 

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από συγκεκριμένα Κέντρα Διαλογής (ως παρακάτω λίστα), για το 2022.

 

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων από τα συγκεκριμένα ΚΔΑΥ,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας ανά ΚΔΑΥ, έως και τις 26/11/2021:

 

ΚΔΑΥ
Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων (Ασπρόπυργος)
Αγρίνιο
Καλαμάτα
Κόρινθος
Κορωπί
Κως

 

  1. Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη
  • Τίμημα (€/τν), παραδοτέο στην εγκατάστασή σας.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε παραλαβές από 01/01/2022.

 

  1. Περίπτωση trader για εξαγωγή
  • Τίμημα (€/τν) ανά ΚΔΑΥ (ως επισυναπτόμενη λίστα), παραλαμβανόμενο από το εκάστοτε ΚΔΑΥ.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε φορτώσεις από 01/01/2022.

 

Βασική προϋπόθεση ανάθεσης σε trader θα είναι η υποβολή πρόθεσης συνεργασίας και παραλαβής των υλικών από εγκατάσταση ανακύκλωσης του εξωτερικού. Οι εξαγωγές θα πρέπει να τεκμηριώνονται και με παραστατικά διάθεσης.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας.

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών