ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2021

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο ενδεικτικά), για το 2021.

Λίστα ΚΔΑΥ 2021

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 26/10/2020, για τις κάτωθι περιπτώσεις :

Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη

  • Εύρος ποσοτήτων έγχρωμου φιλμ 50-50 που μπορείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε στην εγκατάσταση σας για το 2021 (minimum ποσότητα οι 500 τόνοι ανά τρίμηνο).
  • Τίμημα (€/τν), παραδοτέο στην εγκατάστασή σας.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε παραλαβές από 01/01/2021.

Περίπτωση trader για εξαγωγή

  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να παραλάβετε από τα ΚΔΑΥ προς εξαγωγή-αξιοποίηση (minimum ποσότητα οι 500 τόνοι ανά τρίμηνο).
  • Τίμημα (€/τν) ανά ΚΔΑΥ (ως επισυναπτόμενη ενδεικτική λίστα), παραλαμβανόμενο από το εκάστοτε ΚΔΑΥ.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε φορτώσεις από 01/01/2021.
  • Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν, θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης, το οποίο και θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην ΕΕΑΑ.
  • Βασική προϋπόθεση ανάθεσης σε trader, θα είναι η υποβολή πρόθεσης συνεργασίας και παραλαβής των υλικών από εγκατάσταση ανακύκλωσης του εξωτερικού. Οι εξαγωγές θα πρέπει να τεκμηριώνονται και με παραστατικά διάθεσης.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών