ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2020

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο), για το 2020.

Λίστα ΚΔΑΥ 2020

 

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 06/11/2019, για τις κάτωθι περιπτώσεις :

 

  1. Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη
  • Εύρος ποσοτήτων έγχρωμου φιλμ 50-50 που μπορείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε στην εγκατάσταση σας για το 2020.
  • Τίμημα (€/τν), παραδοτέο στην εγκατάστασή σας.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε παραλαβές από 01/01/2020.

 

  1. Περίπτωση trader για εξαγωγή
  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να παραλάβετε από τα ΚΔΑΥ προς εξαγωγή-αξιοποίηση (minimum ποσότητα οι 500 τόνοι ανά τρίμηνο).
  • Τίμημα (€/τν) ανά ΚΔΑΥ (ως επισυναπτόμενη λίστα), παραλαμβανόμενο από το εκάστοτε ΚΔΑΥ.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε φορτώσεις από 01/01/2020.

Βασική προϋπόθεση ανάθεσης σε trader θα είναι η υποβολή πρόθεσης συνεργασίας και παραλαβής των υλικών από εγκατάσταση ανακύκλωσης του εξωτερικού. Οι εξαγωγές θα πρέπει να τεκμηριώνονται και με παραστατικά διάθεσης.

 

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου.

 

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών