ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2019

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο), για το 2019.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 16/11/2018, για τις κάτωθι περιπτώσεις :

 

 • Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη
  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε στην εγκατάσταση σας για το 2019.
  • Τίμημα (€/τν), παραδοτέο στην εγκατάστασή σας.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε παραλαβές από 01/01/2019.

 

 • Περίπτωση trader για εξαγωγή
  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να παραλάβετε από τα ΚΔΑΥ προς εξαγωγή-αξιοποίηση (minimum ποσότητα οι 500 τόνοι ανά τρίμηνο).
  • Τίμημα (€/τν) ανά ΚΔΑΥ (ως επισυναπτόμενη λίστα), παραλαμβανόμενο από το εκάστοτε ΚΔΑΥ.
  • Εάν είστε σε θέση να ξεκινήσετε φορτώσεις από 01/01/2019.

Βασική προϋπόθεση ανάθεσης, θα είναι η εκ των προτέρων γνωστή περαιτέρω πορεία του υλικού, η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με παραστατικά διάθεσης.

Λίστα ΚΔΑΥ

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών