Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ *

30/10/2018

 

Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

 

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΕΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΛΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΟΥ 155 ΤΡΙΑ 4 Containers / Εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 3 ρεύματα / Εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε δέματα Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής το 1ο εξάμηνο. Υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν δεματοποιημένα υλικά
ΒΕΡΟΙΑΣ 2.007 ΈΝΑ 3 Containers Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης.
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2.093 ΔΥΟ (Χ-Λ) 4 Containers Μεταφορά στο ΚΔΑΥ Πάτρας. Επιστροφή υπολείμματος στο ΣΤΜ από τον εργολάβο.
ΚΥΘΗΡΩΝ 408 ΈΝΑ 3 Containers Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής.
ΛΕΡΟΥ 244 ΔΥΟ (Χ-Λ) 4 Containers /εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 2 ρεύματα Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.876 ΈΝΑ 4 Containers Μεταφορά στο ΚΔΑΥ  Αγρινίου. Επιστροφή υπολείμματος στο ΣΤΜ από τον εργολάβο.
ΛΗΜΝΟΥ 286 ΤΡΙΑ (Χ- Γ -Λ) 3 Containers Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Λέσβου.
ΣΑΜΟΥ 132 ΈΝΑ 3 Containers / εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 1 ρεύμα Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής.
ΣΙΦΝΟΥ 283 ΤΡΙΑ (Χ-Γ-Λ) 4 Containers / εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 3 ρεύματα Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής.
ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 726 ΤΡΙΑ (Χ-Γ-Λ) Πλατφόρμα Τύπου Κουρτίνας για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε δέματα
και  Containers ή εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά γυαλιού
Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Αττικής . Υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν δεματοποιημένα υλικά .
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 14 ΈΝΑ 2 Containers / εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 1 ρεύμα
Ενδεικτικά: Διπλό συρόμενο φορτηγό για φόρτωση open Containers 70m3
ή/και Φορτηγό Ανατροπή
ή και Πλατφόρμα Τύπου Κουρτίνας (μεταφορά δεματοποιημένων υλικών)
Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Θήρας. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη του την προ διαλογή των υλικών που παραδίδονται από τον συνεργαζόμενο δήμο, με σκοπό την αφαίρεση του υπολείμματος. Τα εργατικό δυναμικό για την προδιαλογή του υπολείμματος είναι ευθύνη του εργολάβου, και θα πρέπει να είναι ικανό να διαχειριστεί επαρκώς και την αύξηση των ποσοτήτων τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο – Αύγουστο).
ΙΗΤΩΝ 115 ΈΝΑ 3 Containers / εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 1 ρεύμα
Ενδεικτικά: Διπλό συρόμενο φορτηγό για φόρτωση open Containers 70m3
ή/και Φορτηγό Ανατροπή
ή και Πλατφόρμα Τύπου Κουρτίνας (μεταφορά δεματοποιημένων υλικών)
Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Θήρας. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη του την προ διαλογή των υλικών που παραδίδονται από τον συνεργαζόμενο δήμο, με σκοπό την αφαίρεση του υπολείμματος. Τα εργατικό δυναμικό για την προδιαλογή του υπολείμματος είναι ευθύνη του εργολάβου, και θα πρέπει να είναι ικανό να διαχειριστεί επαρκώς και την αύξηση των ποσοτήτων τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο – Αύγουστο).
ΜΗΛΟΥ 14 ΔΥΟ (Χ-Λ) 4 Containers / εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε 1 ρεύμα
Ενδεικτικά: Διπλό συρόμενο φορτηγό για φόρτωση open Containers 70m3
ή και Πλατφόρμα Τύπου Κουρτίνας (μεταφορά δεματοποιημένων υλικών)
Μεταφορά σε ΚΔΑΥ Θήρας. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη του την προ διαλογή των υλικών που παραδίδονται από τον συνεργαζόμενο δήμο, με σκοπό την αφαίρεση του υπολείμματος. Το εργατικό δυναμικό για την προδιαλογή του υπολείμματος είναι ευθύνη του εργολάβου, και θα πρέπει να είναι ικανό να διαχειριστεί επαρκώς και την αύξηση των ποσοτήτων τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο – Αύγουστο)

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 09/11/18 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

 

Θα πρέπει να αποτελείται από :

 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα των απαραίτητων αδειών μεταφοράς.

 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 

  • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2019).
  • Η περιγραφή του έργου .
  • Οι επισυναπτόμενες συμβάσεις.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣTΜ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΔΑΥ ΘΗΡΑΣ 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣTΜ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΔΑΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΘΗΡΩΝ 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣTΜ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΔΑΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΜ ΠΡΟΣ ΚΔΑΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

ΣΜΑ ΕΕΑΑ 2018

 

Σημειώνεται ότι :

στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

 

 

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.