ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

03/05/2018

Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 508 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

 Τόπος παράδοσης : 58τεμ. στη Σπάρτη, 450τεμ. σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.

Χρόνος παράδοσης : 06/2018 – 12/2018.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 9/5/2018, και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, και ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

 Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

 Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 1,3 m3 5 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ IGLOO 2017

ΤΕCHNICAL DESCRIPTION OF GLASS CONTAINERS 1,3 μ3 5 2018

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

 

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.