Η ΕΕΑΑ διευρύνει το δίκτυο των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ξεκινόντας συνεργασία με ένα ακόμα ΚΔΑΥ στην Ξάνθη

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών της για την Ανακύκλωση Συσκευασιών, επεκτείνει το δίκτυο των συνεργαζόμενων ΚΔΑΥ μέσα από μια νέα συνεργασία με το ΚΔΑΥ Ξάνθης. Το ΚΔΑΥ Ξάνθης αποτελεί ιδιοκτησία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ φορέας διαχείρισής του είναι ο Δημοτικός φορέας «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε). Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία της ΕΕΑΑ, που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του συνολικού Συστήματος και στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, με την έναρξη έργων Ανακύκλωσης στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το ΚΔΑΥ Ξάνθης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2015. Διαθέτει δυναμικότητα 20.000 τόνων/έτος και εξυπηρετεί τους δήμους Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου, Μυκής, Καβάλας (κατά 70%), Θάσου και Νέστου, καλύπτοντας πρακτικά περίπου 197.000 κατοίκους. Το ΚΔΑΥ διαθέτει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποθήκη δεματοποιημένων υλικών συνολικής έκτασης 400 τ.μ., κτίριο με εσωτερική εγκατάσταση γραφείων, χώρους εστίασης προσωπικού κλπ. Από τεχνολογικής άποψης η εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής, ο δεματοποιητής και τα περονοφόρα οχήματα – φορτωτές που διαθέτει, αποτελούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας ενώ η άριστη συνεργασία ΔΙΑΑΜΑΘ – ΕΕΑΑ αποτελεί εγγύηση για θετικά αποτελέσματα.

Με τη στρατηγική αυτή συνεργασία, τα συνεργαζόμενα ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε 32, και εξυπηρετούν πάνω από 9,4 εκατομμύρια κατοίκους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 87% του πληθυσμού της χώρας. Με τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ξάνθης η ΕΕΑΑ αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και τη δέσμευσή της στην επέκταση και βελτιστοποίηση του Συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 1.820 συμβεβλημένους.

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του Συστήματος και για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.herrco.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλενα Χουλιάρα, V+O Communication,
Τηλ.: 210 – 7249000 (Εσωτ. 256) – Email: ech@vando.gr

Tags