Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

11/2/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Κέρκυρας, Θέρμης, Καλαμάτας, Πάτρας & Αλεξανδρούπολης.

Tags