Η ΕΕΑΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την Ανακύκλωση συσκευασιών το 2010

• 511.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες και χαρτί εντύπων) ανακυκλώθηκαν το 2010

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια αποτελέσματα του 2010 από τη λειτουργία των προγραμμάτων Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, που υλοποιεί ανά την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με την ετήσια Απολογιστική Έκθεση που, όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο, υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα στο τέλος του 2010 περίπου 7 στους 10 ΟΤΑ σε όλη τη χώρα ήταν συμβεβλημένοι με το Σύστημα της ΕΕΑΑ με αποτέλεσμα περίπου 8 εκατομμύρια κάτοικοι να εξυπηρετούνται από τα έργα του μπλε κάδου.

Αντίστοιχα ο αριθμός των συμβεβλημένων με το Σύστημα επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6% συγκριτικά με τα δεδομένα του 2009. Ως εκ τούτου, πάνω από 1.650 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, συνεργάζονται ήδη με την ΕΕΑΑ, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών των προϊόντων τους.

H περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που επέφερε σημαντική μείωση της κατανάλωσης και για αυτό το λόγο οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση κατά περίπου 9% σε σύγκριση με το 2009. Παρ’ όλα αυτά, η ανακύκλωση συσκευασιών στον μπλε κάδο συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2010.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αποτελεσμάτων της ΕΕΑΑ που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές στις προβλεπόμενες προθεσμίες, το 2010 οι ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν από τα έργα του μπλε κάδου ανήλθαν σε 183.298 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τις ποσότητες του 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 8ο συνεχές έτος από την έναρξη του Συστήματος, η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων μέσω των έργων μπλε κάδων –που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Συστήματος- ακολουθεί ανοδική πορεία. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των Εθνικών Στόχων για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Oι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2010 από τις δραστηριότητες του Συστήματος, περιλαμβανομένων και των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), ανήλθαν σε 415.904 τόνους. Υπογραμμίζεται ότι οι ποσότητες αυτές υπερκάλυψαν το στόχο του ετήσιου προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος. Συνολικά, συνυπολογίζοντας και τους 95.000 τόνους χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κτλ) που ανακυκλώθηκαν μέσω των έργων του μπλε κάδου, περίπου 511.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών δεν οδηγήθηκαν στους χώρους ταφής και συνεισέφεραν στην ανακούφιση του οξύτατου προβλήματος εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων.

Να υπογραμμιστεί ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε η εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου 650.000 τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στόχος πρώτιστης προτεραιότητας έναντι της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής.

Το 2010 οι μπλε κάδοι σε όλη τη χώρα έφτασαν – περίπου τους 110.000, ενώ τα ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων τα 360. Παράλληλα, προστέθηκαν 6 νέα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Αλεξανδρούπολη, στην Τρίπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη (2), στο Κορωπί και στον Ασπρόπυργο Αττικής, και πλέον είναι σε λειτουργία συνολικά 28 ΚΔΑΥ σε όλη τη χώρα, από 22 το 2009.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα προγράμματα ανακύκλωσης, τα οποία λειτουργεί και στηρίζει οικονομικά η ΕΕΑΑ, σε πανελλαδική κλίμακα, έχουν ενισχύσει σημαντικά την τοπική απασχόληση, καθώς, μέχρι σήμερα, οι άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή υπολογίζονται σε περίπου 1.900.

Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Και το 2010, η Ανακύκλωση αναδείχθηκε νικητής απέναντι σε δύσκολες περιστάσεις και την αρνητική συγκυρία που βιώνει η χώρα. Το γεγονός ότι, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, το Σύστημα του Μπλε Κάδου επιτυγχάνει το στόχο του αποτελεί ελπιδοφόρο εφαλτήριο, προκειμένου η ΕΕΑΑ και η συνεργαζόμενη Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη δράση τους. Τα αποτελέσματα του έτους υπογραμμίζουν επίσης ότι με την αυξανόμενη προσπάθεια και προσοχή όλων μας η ορθή χρήση του μπλε κάδου και η ανακύκλωση αποτελούν ολοένα και περισσότερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας».