Επιτυχημένη η συμμετοχή της ΕΕΑΑ στο Συνέδριο της PRO EUROPE

Ο Ευρωπαϊκός συλλογικός οργανισμός PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) διοργάνωσε στις 7-8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες το 5ο του διεθνές συνέδριο, με τίτλο “Green Dot 2010: Green Economy in Action”. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τις προοπτικές της Ανακύκλωσης και την διαχείριση των απορριμμάτων οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα που πρόκειται να επηρεάσουν στο μέλλον τις πρακτικές ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) -ως το Εθνικό Σύστημα μέλος της PRO EUROPE – είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στις συζητήσεις του Συνεδρίου, καθώς και να παρουσιάσει, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου, το ρόλο της εταιρείας στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, καθώς και τη λειτουργία του συστήματος των μπλε κάδων.

Η ΕΕΑΑ, από την αρχή της λειτουργίας της, είναι μέλος της PRO EUROPE, τον ευρωπαϊκό συλλογικό οργανισμό που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό και ως «green dot- πράσινο σήμα». Ο ρόλος της PRO EUROPE είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας, αλλά και να διαπραγματεύονται τις κοινές θέσεις των Συστημάτων σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών στα ευρωπαϊκά fora και το κοινοβούλιο.

Ο κ. Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ, ανέφερε με αφορμή τη συμμετοχή στο συνέδριο: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η ΕΕΑΑ, ως το μέλος της PRO EUROPE στην Ελλάδα, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο εν λόγω Συνέδριο και να ανταλλάξει απόψεις και εμπειρίες με τους αντίστοιχους οργανισμούς ανακύκλωσης συσκευασιών ευρωπαϊκού και διεθνούς κύρους. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την πλέον σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στον κλάδο της Ανακύκλωσης των συσκευασιών, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση.»

Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου της PRO EUROPE, συμμετείχαν 700 μέλη από συνολικά 37 χώρες, πραγματοποιήθηκαν 34 panel συζητήσεων και 450 εταιρικές παρουσιάσεις, ενώ ορισμένοι από τους σημαντικότερους ομιλητές από το Ευρωπαϊκό πολιτικό προσκήνιο συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Ο Joachim Quoden, Διευθύνων Σύμβουλος της PRO EUROPE, ανέφερε: «Το 5ο Διεθνές Συνέδριο της PRO EUROPE απέδειξε ότι η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων σημείωσαν σημαντική πρόοδο, ως αποτέλεσμα της 20ετούς επιτυχημένης εφαρμογής της αρχής του υπεύθυνου παραγωγού. Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου, μοιραστήκαμε εμπειρίες από την Ευρώπη και όχι μόνο, δεδομένου ότι υπήρχαν συμμετέχοντες από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Κίνα και το Ισραήλ. Το θετικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήξαμε μετά το πέρας του Συνεδρίου είναι ότι μία Ευρώπη με αποτελεσματικές πρακτικές μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

Ο Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, ανέφερε: «Οι βιομηχανίες, που προωθούν μέσω των δραστηριοτήτων τους την οικολογία, βρίσκονται στο κέντρο των αλλαγών που πρέπει να επιτευχθούν στην Ευρώπη του 2020. Αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς του 21ου αιώνα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Ουσιαστικά, οι οικο-τεχνολογικές εταιρείες αποτελούν τη βάση της πράσινης οικονομίας. Η PRO EUROPE και τα μέλη της δικαιωματικά μπορούν να υποστηρίξουν ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των δομών εκείνων που τοποθέτησαν την ανακύκλωση στο κέντρο του ενδιαφέροντος».

Tags