Χρήσιμα Links

  • ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)
  • PRO EUROPE
  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορτητών Ηλεκτρικών Στήλων)
  • ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων)
  • ΕΔΟΕ (Εναλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
  • ECOELASTICA (Ανακύκλωση Ελαστικών)
  • Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ (Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
  • ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών)