Πολλές και ποικίλες ήταν οι ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποίησε η ΕΕΑΑ το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους