Οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών

Διαχωρίζουμε
καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό.

Αδειάζουμε
εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα.

Διπλώνουμε
τα χαρτοκιβώτια.

Δεν πετάμε
στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες, τα ρίχνουμε χύμα.

Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια
στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

και φυσικά… μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και γνωστούς μας.

Πώς γίνεται η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας

Διαλογή στην πηγή / Συμμετοχή του Πολίτη

Α. Οι δημότες διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό (ή στο σημείο παραγωγής των απορριμμάτων). Οι συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται εντελώς καθαρές από τα υπολείμματα και οι ογκώδεις να είναι συμπιεσμένες και διπλωμένες.

Β. Στη συνέχεια οι πολίτες απορρίπτουν τις συσκευασίες που έχουν συλλέξει στους ειδικούς μπλε κάδους που έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στους συνεργαζόμενους Δήμους και έχουν τοποθετηθεί με ευθύνη τους στις γειτονιές. Οι συσκευασίες πρέπει πάντα να ρίχνονται χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.

Αποκομιδή

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της αποκομιδής, που πραγματοποιείται με την ευθύνη των Δήμων, χρησιμοποιώντας τα ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα, που η ΕΕΑΑ τους έχει διαθέσει.

Διαλογή στα ΚΔΑΥ

Σε αυτή τη φάση, το περιεχόμενο των μπλε κάδων με τα απόβλητα συσκευασίας:
Μεταφέρεται, με ευθύνη των συνεργαζόμενων Δήμων, στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), τα οποία λειτουργούν είτε με ευθύνη ή με χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ.

Εκεί, πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους κατηγορίες όπως: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, διάφορα είδη πλαστικών συσκευασιών (PET, HDPE κ.α.), πλαστικό φιλμ, γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο.

Συμπίεση-δεματοποίηση

Στο τελικό στάδιο τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί και τον λευκοσίδηρο που αποθηκεύονται σε ειδικά κιβώτια) δεματοποιούνται και προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες προς την περαιτέρω αξιοποίησή τους ώστε να γίνουν νέα χρήσιμα υλικά.

Πώς αξιοποιούνται οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες;

Συσκευασία χαρτιού

χαρτοκιβώτιο

Συσκευασία γυαλιού

νέο μπουκάλι

Συσκευασία αλουμινίου

νέο κουτάκι αλουμινίου

Συσκευασία λευκοσίδηρου

νέα κουτάκια ή προϊόντα χάλυβα

Συσκευασία πλαστικού

σακούλες, βαρέλια, φιάλες, νήμα για ύφασμα fleece κ.λπ.