Πρόσκληση σε υποβολή προσφορών ελέγχων 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*  03/10/2018 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2019 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Ηρακλείου και Πάτρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/08/2018    Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης, του ΚΔΑΥ Πάτρας & της συλλογής του ρεύματος των μπλε κάδων Δ. Πατρέων.   Κύριοι , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση […]

Αποτελέσματα Ανακύκλωσης Μπλε Κάδου 2017

      10.05.2018 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 Νέα άνοδος στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και θετικά τα μηνύματα καθώς η ΕΕΑΑ διανύει το 15ο έτος λειτουργίας     Iστορικά υψηλότερο αποτέλεσμα για τα 15 έτη λειτουργίας με ανακύκλωση περίπου 580 χιλ. τόνων υλικών   το 2017 95 % κάλυψη του πληθυσμού της χώρας   Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/05/2018     Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Κέρκυρας.     Κύριοι ,   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ : […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 03/05/2018 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 508 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.  Τόπος παράδοσης : 58τεμ. στη Σπάρτη, 450τεμ. σε όλη την επικράτεια της […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50

Αγαπητοί συνεργάτες,   Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέσει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο). Λίστα ΚΔΑΥ Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 15/03/2018, για τις κάτωθι περιπτώσεις : Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε και […]

Προμήθεια Απορριμματοφόρων : Τύπου Πρέσας 8m3 & Ανοικτού Τύπου 2,5m3

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σε συνέχεια των παρακάτω, για την υποβολή προσφοράς σας για όχημα συλλογής για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων με υπερκατασκευή τύπου πρέσας  8m3 για το Δήμο Ρόδου, οι σχετικές προδιαγραφές που σας έχουν σταλεί, τροποποιούνται ως κάτωθι : Ολικό μήκος < 7100mm Ολικό Πλάτος < 2450mm Ολικό Ύψος < 3300mm Μεταξόνιο <3560mm […]