ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2020

Αγαπητοί συνεργάτες,   Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο), για το 2020. Λίστα ΚΔΑΥ 2020   Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 06/11/2019, για τις κάτωθι περιπτώσεις :   Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Εύρος […]

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 15/01/2019 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ & ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 400 τεμαχίων μπλε και 100 τεμαχίων κίτρινων κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης :   σε όλη την […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος – ΚΔΑΥ Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/01/2019     Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ξάνθης. Κύριοι , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ :   Ξάνθης. Η […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος – ΚΔΑΥ Καρδίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 07/11/2018     Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας.     Κύριοι , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ :   […]

Προσφορά ενημερωτικών ενεργειών γυαλιού ανά την Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 05/11/2018 Κύριοι,   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην παρακάτω ενημερωτική ενέργεια από 01/01/2019 – 31/12/2019 :   Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, η ΕΕΑΑ έχει τοποθετήσει μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών σε πλήθος Δήμων ανά την Ελλάδα, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες.  Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά […]