Αρθρογραφία

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Ανακύκλωση στο επίκεντρο Άρθρο Προέδρου ΕΕΑΑ κ. Μιχάλη Οικονομάκη (05.06.2021)

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών εργολαβίας ΚΔΑΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/04/2021 Θέμα:    Ανάθεση εργολαβίας ΚΔΑΥ ΕΕΑΑ Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας των παρακάτω ΚΔΑΥ, από 01/07/2021 και με μονοετή διάρκεια : Λαμίας, Σύμβαση Εργολαβίας Λαμίας Αλεξανδρούπολης, Σύμβαση Εργολαβίας Αλεξανδρούπολης Κέρκυρας, Σύμβαση Εργολαβίας Κέρκυρας Καλαμάτας, Σύμβαση Εργολαβίας Καλαμάτας Πάτρας (και συλλογή […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 22/02/2021   Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω πλαισίων απορ/φόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης: 2 τεμ. πλαίσια μικτού ελάχιστου βάρους 16 ΤΝ, 6 τεμ. πλαίσια μικτού βάρους 12 ΤN, 6 […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 09/02/2021   Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 1.350 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Χρόνος […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών εργολαβίας ΚΔΑΥ Καρδίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/11/2020 Θέμα: Ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας. Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας από 01/01/2021 και με διετή διάρκεια. Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Τετάρτη 25/11/2020 και ώρα 17:00 […]

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ * 02/11/2020 Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.   Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά […]

Προσφορά ελέγχων 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2021 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των […]