Βρέθηκαν 20 | Σελίδα 1 από 2
 Ημερομηνία  Τίτλος
1/24/2017 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών μπλε κάδων τύπου Igloo
 
12/22/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ξάνθης.
 
12/6/2016 Προμήθεια Φορτηγών Οχημάτων - Πλαισίων
 
11/28/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 2017
 
11/23/2016 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών μπλε κάδων 1100λτ ανοικτού & κλειστού τύπου
 
11/14/2016 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συλλογή (επεξεργασία) - μεταφορά ξύλινης συσκευασίας
 
11/2/2016 Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών για την Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση Ξύλινων Συσκευασιών
 
11/2/2016 Προσφορά ελέγχων 2017
 
10/21/2016 Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί 2017-2018
 
10/20/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕΑΑ
 

  Επόμενα