Ο στόχος του έργου αυτού αφορά την προώθηση της Ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από μη δημοτικά απορρίμματα δηλαδή τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Τα υλικά στα οποία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον είναι οι συσκευασίες:

  •  από χαρτί/χαρτόνι 
  •  πλαστικές 
  •  μεταλλικές 
  •  ξύλινες

Υποψήφιοι συνεργάτες της ΕΕΑΑ σε αυτή τη δράση είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη συλλογή, εμπορία ή επεξεργασία (ανακύκλωση) αποβλήτων συσκευασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι αδειοδοτημένος σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητές του. Εφόσον υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Συνεργασίας, η ΕΕΑΑ ενισχύει οικονομικά τους Συνεργάτες σύμφωνα με τις τιμές που έχει θεσπίσει το Υπουργείο.   

 

 


Οικονομική ενίσχυση 2014

ΥΛΙΚΟ

Οικονομική ενίσχυση (€/tn)

Ελάχιστο
όριο (tn/έτος)

Χαρτί

1,5

3.000

Πλαστικό

35

100

Σίδηρος

10

300

Ξύλο

2

300

 

 

 
Σήμερα, που η Ανακύκλωση συνιστά απόδειξη για την εύρυθμη περιβαλλοντική πολιτική μιας χώρας, η συμμετοχή των πολιτών έχει καθοριστική σημασία. Με εύκολους και πρακτικούς τρόπους, καθώς και με σωστό σχεδιασμό, η Ανακύκλωση και η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας μπορεί και πρέπει να γίνει καθημερινή μας συνήθεια.