Χρήσιμα Links
 

 

ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)

http://www.ypeka.gr

EOAN (Ελληνικος Οργανισμός Ανακύκλωσης)

http://www.eoan.gr

EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance)

http://www.expra.eu

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ http://www.electrocycle.gr
ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορτητών Ηλεκτρικών Στήλων)

http://www.afis.gr/

ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων)

http://www.eltepe.gr/

ΕΔΟΕ (ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)

http://www.edoe.gr

 

ECOELASTICA (Ανακύκλωση Ελαστικών) http://www.ecoelastika.gr/
LIFE-REPT

http://www.eng.ucy.ac.cy/rept/

Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ (Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) http://www.eltepe.gr
ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών) http://www.sydesys.gr