ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50

Αγαπητοί συνεργάτες,   Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέσει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο). Λίστα ΚΔΑΥ Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 15/03/2018, για τις κάτωθι περιπτώσεις : Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε και […]

Προμήθεια Απορριμματοφόρων : Τύπου Πρέσας 8m3 & Ανοικτού Τύπου 2,5m3

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σε συνέχεια των παρακάτω, για την υποβολή προσφοράς σας για όχημα συλλογής για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων με υπερκατασκευή τύπου πρέσας  8m3 για το Δήμο Ρόδου, οι σχετικές προδιαγραφές που σας έχουν σταλεί, τροποποιούνται ως κάτωθι : Ολικό μήκος < 7100mm Ολικό Πλάτος < 2450mm Ολικό Ύψος < 3300mm Μεταξόνιο <3560mm […]

Προμήθεια Φορτηγών Οχημάτων – Πλαισίων 8 και 12 m3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ, προτίθεται να προβεί στην αγορά 1 φορτηγού οχήματος 8m3 και 1 φορτηγού οχήματος 12m3, ως πλαίσια για απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, προκειμένου να διατεθούν σε Δήμο για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων. Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 14/03/2018 και ώρα 17:00 στην […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ : Αλεξανδρούπολης. Η σύμβαση εργολαβίας θα αρχίζει  τον Ιούνιο του 2018 και θα είναι  διετής. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα σταλεί με απαντητική επιστολή […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Θέρμης, Καλαμάτας, Λαμίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας των  ΚΔΑΥ :   Θέρμης, Καλαμάτας, Λαμίας.  Η σύμβαση εργολαβίας θα αρχίζει  τον Απρίλιο του 2018 και θα είναι  διετής. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα υποβληθεί […]

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, Βέροιας, Αγ. Νικολάου, κλπ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Αγ. Νικολάου Κρήτης, Βέροιας , κλπ, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι : ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.327 ΈΝΑ 3-6 containers αναλόγως […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 500 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1.3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης. ΣΥΜΒΑΣΗ IGLOO 2017 ΤΕCHNICAL DESCRIPTION OF GLASS CONTAINERS 1,3 μ3 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 1,3 m3 11 2017 Τόπος παράδοσης : σε όλη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2018 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ελευσίνας.