Πρόσκληση ενδιαφέροντος – ΚΔΑΥ Καρδίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 07/11/2018     Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας.     Κύριοι , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ :   […]

Προσφορά ενημερωτικών ενεργειών γυαλιού ανά την Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 05/11/2018 Κύριοι,   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην παρακάτω ενημερωτική ενέργεια από 01/01/2019 – 31/12/2019 :   Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, η ΕΕΑΑ έχει τοποθετήσει μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών σε πλήθος Δήμων ανά την Ελλάδα, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες.  Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50, 2019

Αγαπητοί συνεργάτες, Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέτει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο), για το 2019. Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 16/11/2018, για τις κάτωθι περιπτώσεις :   Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε […]

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ * 30/10/2018   Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ. Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά […]

Προσφορά έργου συλλογής γυαλιού ανά την Ελλάδα 2019-20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 3/10/2018   Θέμα: Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί 2019-2020   Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, προερχόμενου από σημαντικούς ιδιώτες παραγωγούς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης κλπ) και απορριπτόμενου σε κώδωνες που έχουν ήδη […]

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συλλογή (επεξεργασία) – μεταφορά ξύλινης συσκευασίας 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 03/10/2018   Κύριοι,   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου για το διάστημα 01/01/2019-31/12/2020 : Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, οι κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ συνεργαζόμενοι εργολάβοι, μεταφέρουν ποσότητες θρυμματισμένης ξύλινης συσκευασίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών/compost/ φυτοχώματος, ώστε να προβούν στην περαιτέρω επεξεργασία […]

Πρόσκληση σε υποβολή προσφορών ελέγχων 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*  03/10/2018 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2019 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Ηρακλείου και Πάτρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/08/2018    Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης, του ΚΔΑΥ Πάτρας & της συλλογής του ρεύματος των μπλε κάδων Δ. Πατρέων.   Κύριοι , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/05/2018     Θέμα:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Κέρκυρας.     Κύριοι ,   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ : […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 03/05/2018 Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3 Κύριοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 508 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.  Τόπος παράδοσης : 58τεμ. στη Σπάρτη, 450τεμ. σε όλη την επικράτεια της […]