Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ *

02/11/2020

Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

 

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

 

ΔΗΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΛΟΓΗΣ

ΑΝΔΡΟΥ

248

ΤΡΙΑ

ΒΕΡΟΙΑΣ

2.395

ΈΝΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

2.153

ΔΥΟ (Χ-Λ)

ΛΕΡΟΥ

157

ΔΥΟ (Χ-Λ)

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.742

ΈΝΑ

ΛΗΜΝΟΥ

237

ΤΡΙΑ (Χ- Γ -Λ)

ΣΑΜΟΥ

230

ΈΝΑ

ΣΙΦΝΟΥ

227

ΤΡΙΑ (Χ-Γ-Λ)

ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

1.291

ΤΡΙΑ (Χ-Γ-Λ)

ΣΥΡΟΣ ΓΥΑΛΙ

45

ΡΕΥΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΙΗΤΩΝ

228

ΈΝΑ

ΜΗΛΟΥ

19

ΔΥΟ (Χ-Λ)

ΑΙΓΙΝΑΣ

485

ΈΝΑ

ΠΑΞΩΝ

312

ΈΝΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2.024

ΈΝΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΑΛΙ

103

ΡΕΥΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 13/11/20 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

 

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης,  φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ και τον τελευταίο ισολογισμό.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιβαλλοντικής ευθύνης και του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) σας για την εν λόγω δραστηριότητα.

 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 

  • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2021).
  • Η περιγραφή του έργου και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ως επισυναπτόμενη λίστα (ΣΜΑ).
  • Τα υποδείγματα επισυναπτόμενων συμβάσεων.

ΣΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΛΟΙΠΩΝ-ΣΜ-ΠΡΟΣ-ΚΔΑΥ-ΕΚΤΟΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ-2018

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣTΜ-ΝΗΣΙΩΝ-ΠΡΟΣ-ΚΔΑΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ-2018

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣTΜ-ΝΗΣΙΩΝ-ΠΡΟΣ-ΚΔΑΥ-ΘΗΡΑΣ-2018

Σημειώνεται ότι :

στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών