Κατάθεση προσφορών για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργασία με ΟΤΑ

Αγαπητοί κύριοι,

 

Παρακαλούμε να μας σταλούν οι προσφορές σας για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από χώρους μεταφόρτωσης ως κάτωθι,  που θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή των προβλέψεων σύμβασης που θα υπογραφεί με τους Δήμους, και που προϋποθέτει ανάθεση (- εξόφληση) του έργου από το Δήμο σε εσάς :

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε απαντητικό email, έως και την Παρασκευή 08/11/2019 .

 

Σημειώνεται ότι :

στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών