Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών μπλε κάδων 1100λτ ανοικτού τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ  23/01/2019

04/01/2019

Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 8.800 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

 

Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.

 

Χρόνος παράδοσης : 02/2019 – 12/2019.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 18/01/2019 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας και τον τελευταίο ισολογισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

 

  • Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΑΔΩΝ-1100Lt-1-2019

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΚΑΔΩΝ-DRAFT-2015

Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.