Προσφορά ενημερωτικών ενεργειών γυαλιού ανά την Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

05/11/2018

Κύριοι,

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην παρακάτω ενημερωτική ενέργεια από 01/01/2019 – 31/12/2019 :

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, η ΕΕΑΑ έχει τοποθετήσει μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών σε πλήθος Δήμων ανά την Ελλάδα, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες.  Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά στη συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών χώρων. Οι κώδωνες αυτοί στοχεύουν στη συλλογή συσκευασιών από χώρους οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από το σύστημα των μπλε κάδων, λόγω του μεγάλου όγκου και ποσότητας (βλ. καφέ, εστιατόρια, κτλ.).

Σε οποιονδήποτε νέο δήμο πραγματοποιείται τοποθέτηση κώδωνα, ακολουθεί ενημέρωση των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται σχετικά με τα εξής:

 • Πως συμμετέχουμε σωστά στην Ανακύκλωση γυάλινων Συσκευασιών στον μπλε κώδωνα (τι πετάμε και με ποιο τρόπο).
 • Ποιος είναι η ΕΕΑΑ και τα αποτελέσματα της δράσης της.
 • Τι γίνονται οι συσκευασίες μετά.
 • Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στην Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Επίσης, σε δήμους που ήδη έχει γίνει η τοποθέτηση κώδωνα στο παρελθόν, προγραμματίζεται νέα ενημέρωση, με συχνότητα και ρυθμό ανά Δήμο ως επισυναπτόμενο αρχείο , ώστε να υπενθυμίσουμε στις επιχειρήσεις το πρόγραμμα, να συλλέξουμε εμπειρίες/παράπονα/προτάσεις για βελτίωση οικοδομώντας έτσι μια σχέση συνεργασίας μαζί τους.

Στις ενημερώσεις αφήνουμε ενημερωτικό πακέτο που περιέχει ενημερωτικό έντυπο, τσάντα συλλογής (στον πρώτο κύκλο ενημερώσεων ή εναλλακτικά στον δεύτερο) και προωθητικό δώρο.

 

MANDATORIES

 • Η ομάδα εργασίας που πραγματοποιεί της ενημερώσεις θα πρέπει να είναι άτομα εμφανίσιμα, επικοινωνιακά με selling skills. Ο συνεργάτης θα πρέπει να μας παρουσιάσει τα υποψήφια άτομα για την ομάδα και τα σύντομα βιογραφικά τους ώστε να γίνει το απαραίτητο casting από την ΕΕΑΑ για την τελική ομάδα.
 • H ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ειδική εμφάνιση στα χρώματα και με τα μηνύματα της ΕΕΑΑ.

 

Κεντρικό μήνυμα:

Ας σκεφτούμε Γυαλίγο την Ανακύκλωση

 

Ρυθμός Ροής

~ 45- 70 επιχειρήσεις ανά εξάωρο, ως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 9 της επισυναπτόμενης σύμβασης.

 

Reporting

 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων ανά Δήμο.
 • Εβδομαδιαίο, ποσοτικού απολογισμού ανά Δήμο.
 • Ποιοτικό report απολογισμού ανά Δήμο στο τέλος του κάθε κύκλου (παράπονα επιχειρήσεων, προτάσεις, κλπ.).
 • Φωτογραφικό υλικό από κάθε Δήμο.

 

Περιοχές διεξαγωγής ενημερωτικής ενέργειας (ενδεικτικά): ως επισυναπτόμενη λίστα δήμων.

 Ενημερώσεις – Δήμοι 2019

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 23/11/2018 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

 

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

και θα πρέπει να περιλαμβάνει :

 

 • το οικονομικό μέρος, αμοιβή ανά ημέρα ως πίνακας άρθρου 9 της επισυναπτόμενης σύμβασης, και την επιβεβαίωση των όρων της.

Σύμβαση προωθητικών ενεργειών για Γυαλί 2019

Η προσφορά σας, μπορεί να αφορά όλες τις περιφέρειες (ως άρθρο 9), ή και μέρος αυτών, σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να αφορά μεμονωμένους νομούς ή δήμους.

 

Η τελική ανάθεση από την ΕΕΑΑ, μπορεί να είναι είτε συνολική, είτε τμηματική (ανά περιφέρεια άρθρου 9).

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση & συμπληρωματική πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Ρεκλείτη (τηλ.: 210-8010962 & 3) .

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

 

 

*Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση. Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.