ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 50-50

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Η ΕΕΑΑ προτίθεται να διαθέσει πλαστικό έγχρωμο φιλμ 50-50 από Κέντρα Διαλογής (ως επισυναπτόμενο).

Λίστα ΚΔΑΥ

Εάν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων,  παρακαλούμε να μας αποσταλεί σε απαντητικό email, η προσφορά σας, έως και τις 15/03/2018, για τις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Περίπτωση εγχώριου τελικού αποδέκτη
  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε στην εγκατάσταση σας, σε βάθος τριμήνου.
  • Τίμημα (€/τν), παραδοτέο στην εγκατάστασή σας.
  • Πόσο άμεσα μπορείτε να παραλάβετε τις εν λόγω ποσότητες.
  1. Περίπτωση trader για εξαγωγή
  • Εύρος ποσοτήτων που μπορείτε να παραλάβετε από τα ΚΔΑΥ προς εξαγωγή-αξιοποίηση (minimum ποσότητα οι 500 τόνοι ανά τρίμηνο).
  • Τίμημα (€/τν) ανά ΚΔΑΥ (ως επισυναπτόμενη λίστα), παραλαμβανόμενο από το εκάστοτε ΚΔΑΥ.
  • Πόσο άμεσα μπορείτε να παραλάβετε τις εν λόγω ποσότητες.

Βασική προϋπόθεση ανάθεσης, θα είναι η εκ των προτέρων γνωστή περαιτέρω πορεία του υλικού, η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με παραστατικά ή βεβαιώσεις.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου.