Προμήθεια Απορριμματοφόρων : Τύπου Πρέσας 8m3 & Ανοικτού Τύπου 2,5m3

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σε συνέχεια των παρακάτω, για την υποβολή προσφοράς σας για όχημα συλλογής για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων με υπερκατασκευή τύπου πρέσας  8m3 για το Δήμο Ρόδου, οι σχετικές προδιαγραφές που σας έχουν σταλεί, τροποποιούνται ως κάτωθι :

Ολικό μήκος < 7100mm

Ολικό Πλάτος < 2450mm

Ολικό Ύψος < 3300mm

Μεταξόνιο <3560mm

Θα έχει 12τ μικτό βάρος.

Όλα τα άλλα στοιχεία της προδιαγραφής παραμένουν ως έχουν.

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην αγορά

 

  • Ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 8m3 και ενός απορ/φόρου ανοικτού τύπου 2,5 m3, προκειμένου να διατεθούν στο δήμο Ρόδου για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές .

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 16/03/2018 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

 

Θα αποτελείται από :

 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Στην οικονομική προσφορά,  να δοθεί ξεχωριστά το κόστος του οχήματος και ξεχωριστά το κόστος για τα τέλη ταξινόμησης.

Χρόνος παράδοσης : Θα πρέπει να υποβληθεί ο συντομότερος χρόνος παράδοσης.

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά , καθώς και το πελατολόγιο (για αντίστοιχα οχήματα).

 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη τεχνική προδιαγραφή.
  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση.
  • Τα οχήματα θα παραδοθούν στο δήμο Ρόδου.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΗΣ-8m3-ΔΗΜΟΥ-ΡΟΔΟΥ-3-18.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΗΣ-25m3-ΔΗΜΟΥ-ΡΟΔΟΥ-3-18.doc

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΙΚΡΟΥ-ΑΠΟΡΦΟΡΟΥ-03-2018.doc